Zastupitelstvo

Současné zastupitelstvo (2018–2022)

starosta: Ing. Radim Paulus
místostarosta: Ing. Miroslav Jeníček
členové: Jiří Týc, Michal Prokoš, Jiří Bláha, Ing. Václav Maroušek, Ing. Martina Prokopová, Naděžda Vaňáčová, Milan Hanzlík ml.

finanční výbor:
předseda: Ing. Maroušek,
členové: Jiří Týc, Ing. Martina Prokopová

kontrolní výbor:
předseda: Jiří Bláha
členové: Naděžda Vaňáčová, Milan Hanzlík ml.

 


Předcházející zastupitelstva

2014–2018

starosta: Ing. Radim Paulus
místostarosta: Luboš Šourek
členové: Jiří Týc, Michal Prokoš, Jiří Bláha, Vlasta Čapková (náhrada za odstupujícího Romana Šourka), Ing. Václav Maroušek, Ing. Martina Prokopová, Milan Hanzlík ml.

finanční výbor:
předseda: Ing. Maroušek,
členové: Ing. Miroslav Jeníček, Jiří Týc

kontrolní výbor:
předseda: Jiří Bláha
členové: Michal Prokoš, Milan Hanzlík ml.

2010–2014

starosta: Jiří Bláha
místostarosta: Ing. Radim Paulus
členové: Milan Hanzlík st., Václav Koblih, Luboš Šourek, Roman Šourek, Ing. Josef Svoboda, Jan Grešák, Mgr. Pavla Fousová

finanční výbor:
předseda: Luboš Šourek,
členové: Václav Koblih, Ing. Miroslav Jeníček

kontrolní výbor:
předseda: Ing. Josef Svoboda
členové: Jan Grešák, Milan Hanzlík st.