Základní informace o obci

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – standard ISVS
Oficiální název povinného subjektu:

Obecní úřad Chlum
Obec Chlum

Důvod a způsob založení povinného subjektu – je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.


Organizační struktura Obecního úřadu
starosta
místostarosta
odbory: nejsou
matrika: není

Kontaktní poštovní adresa
Chlum 43 , 388 01 Chlum
E mail: chlum.blatna@centrum.cz

Identifikační číslo organizace (IČ): 48 222 631
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 48 222 631

Úřední hodiny: úterý 18:00 – 19:30
Tel. číslo: +420 725 035 423
Adresa e-podatelny: bude doplněna
Datová schránka: tckamr2


Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

MONETA Money Bank a.s.: 524744/0600
ČNB: 94-10717291/0710