Vyhlášky

Přehled obecně závazných vyhlášek Obce Chlum:

Jiné vyhlášky

 


 

Neplatné (zrušené) vyhlášky

  1. O místních poplatcích – č. 1/2006
  2. O místních poplatcích – č. 1/2005
  3. O systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpoadu – č. 3/2006
  4. O poplatku za svoz a odstraňování pevného-komunálního odpadu – č. 2/2006
  5. O STANOVENÍ PRAVIDEL POHYBU PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ – č. 1/2012
  6. Obecně závazná výhláška_1-2018 zrušení automatů