Ukládání nebezpečného odpadu

Nebezpečné odpady mohou občané (občanem je v tomto případě fyzická osoba, mající trvalý pobyt v obci Chlum) ukládat na sběrném dvoře v Blatné v Šilhově ulici 90.

GPS: Loc: 49°25’41.987″N, 13°53’16.228″E

Sběrný dvůr: provozní doba a seznam odpadů, které je možné skladovat.

sběrný dvůr v Blatné, Šilhova 90

sběrný dvůr v Blatné, Šilhova 90

  • Při přejímce odpadů je odběratel oprávněný při převzetí odpadů požadovat po občanech průkaz totožnosti.
  • Občan je povinen řídit se pokyny obsluhy sběrného dvora a dodržovat provozní řád.
  • K likvidaci je odběratel povinen odebrat pouze přiměřené množství odpadu. Větší množství odpadu či odpad, který nepochází od občanů k likvidaci převzat nebude.
  • Odpad označený symbolem ■ lze ukládat pouze v omezeném množství. (Ø 3kg/občana/rok) bude účtováno zvlášť dle ceníku odběratelské firmy.
  • Rovněž u pneumatik je množství omezené na 2 ks/občana/rok.
  • Omezení se netýká elektrospotřebičů, ledniček, mrazniček, zářivek, olejů.

Zdroje: Smlouva o ukládání odpadů