Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2019

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 17. 12. 2019 od 19.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení

2) Kontrola měsíčních výpisů

3) Rozpočtové opatření

4) Pozemkové úpravy

5) Střednědobý výhled rozpočtu SMOOS 2020-23

6) Rozpočet obce Chlum na rok 2020

7) Pronájem lomu

8) POV

9) Došlá pošta

Vyvěšeno : 9. 12. 2019

 

 

 

 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 10. 10. 2019

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 10. 10. 2019 od 19.00 hod.

 

PROGRAM

1) Kontrola usnesení

2) Kontrola měsíčních výpisů

3) Rozpočtové opatření

4) Rozpočet SMOOSu na rok 2020

5) Vyhláška o komunálních odpadech 4/2019

6) Stanovení inventarizační komise

7) Obecní les

8) Cena vodného a stočného na rok 2020

9) Došlá pošta

 

Vyvěšeno : 2. 10. 2019

 

 

 

 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 13. 6. 2019

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 13. 6. 2019 od 20.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Schválení závěrečného účtu obce za 2018
5) Schválení účetní uzávěrky obce za 2018
6) Schválení závěrečného účtu SOB za 2018
7) Schválení závěrečného účtu SMOOS za 2018
8) Lom ve Škalí
9) Došlá pošta

Vyvěšeno : 6. 6. 2019