Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 6. 12. 2022

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 6.12.2022 od 20.00 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Vodné a stočné na rok 2023
4) Cena odpadů na rok 2023
5) Dotace na FVE
6) Rozpočet obce Chlum na rok 2023
7) Rozpočtový výhled obce na období 2023-27
8) Návrh rozpočtu na rok 2023
9) Návrh rozpočtu SOB na rok 2023
10) Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2023
11) Došlá pošta

Vyvěšeno : 29.11.2022

 

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce dne 18. 10. 2022

Obec Chlum
Obecní úřad Chlum
INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Chlum

Obecní úřad Chlum v souladu v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chlum, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Radimem Paulusem v souladu s §91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : Obec Chlum – zasedací místnost obecního úřadu, Chlum 43

Doba konání : 18.10.2022 od 20.00 hod

Více viz 

Zasedání Zastupitelstva

 

Vyvěšeno : 11.10.2022