Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2021

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 22.07.2021 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Výběrové řízení POV 2021
5) Výběrové řízení na pěstební práce v lese
6) Obecní lom
7) Projektová dokumentace nádrže VN1
a polní cesty HPC2
8) Došlá pošta

Vyvěšeno : 14.07.2021 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2021

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 10.06.2021 od 19.00 se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Návrh zprávy o uplatňování územního
plánu Chlum
5) Prodeje pozemků p.č. st 71, 1154, 1090/28, 1090/29 včetně všech součástí a příslušenství
6) Závěrečný účet obce za rok 2020
7) Účetní závěrka obce za rok 2020
8) POV 2021
9) Výběrové řízení na pěstební práce v lese
10) Projednání návrhu chodníku
od obecního úřadu směrem k vjezdu do obce
11) Došlá pošta

Vyvěšeno : 02.06.2021
Sejmuto: