Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 11. 6. 2020

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 11.06.2020 od 2000 hod.  se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Výběr nájemce obecních pozemků
5) Závěrečný účet obce za rok 2019
6) Účetní závěrka obce za rok 2019
7) Závěrečný účet SOBu za rok 2019
8) Výběrové řízení na práce v lese
9) Došlá pošta

Vyvěšeno : 02.06.2020

 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 10. 3. 2020

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 10. 3. 2020 od 20.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Obecní les
5) Záměr pronájmu pozemku
p.č. 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/7, 96, 97
– lom Škalí
6) Obecní vyhlášky
7) Výběrové řízení POV
8) Došlá pošta

Vyvěšeno : 03.03.2020

 

 

 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2019

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 17. 12. 2019 od 19.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení

2) Kontrola měsíčních výpisů

3) Rozpočtové opatření

4) Pozemkové úpravy

5) Střednědobý výhled rozpočtu SMOOS 2020-23

6) Rozpočet obce Chlum na rok 2020

7) Pronájem lomu

8) POV

9) Došlá pošta

Vyvěšeno : 9. 12. 2019

 

 

 

 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 10. 10. 2019

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 10. 10. 2019 od 19.00 hod.

 

PROGRAM

1) Kontrola usnesení

2) Kontrola měsíčních výpisů

3) Rozpočtové opatření

4) Rozpočet SMOOSu na rok 2020

5) Vyhláška o komunálních odpadech 4/2019

6) Stanovení inventarizační komise

7) Obecní les

8) Cena vodného a stočného na rok 2020

9) Došlá pošta

 

Vyvěšeno : 2. 10. 2019