Závěrečný účet SOB r. 2018

Viz dokumenty: Schválený závěrečný účet SOB za r. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Komentář k hodnotící zprávě za rok 2018 Vyvěšeno 18. 6. 2019