13. 12. — Valná hromada Svazku obcí Blatenska (pozvánka)

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

dovoluji si Vás pozvat na jednání Valné hromady SOB, které se bude konat ve středu dne 13. prosince 2023 od 14,15 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blatná. Pozvánku včetně programu jednání najdete v příloze.

Žádám Vás tímto o účast, aby byla zajištěna usnášeníschopnost VH SOB. V případě, že se z vážných důvodů nemůžete dostavit, prosím pošlete na jednání místostarostu obce, případně přeneste hlasování za Vaši obec na člena ZO nebo starostu jiné obce plnou mocí. Plnou moc najdete v příloze tohoto e-mailu, stačí ji pouze doplnit.

Program jednání:

1. Úvod
2. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SOB na období 2025-2027
3. Projednání návrhu rozpočtu SOB na rok 2024
4. Projednání inventarizace majetku SOB
5. Informace k rozpočtovým opatřením
6. Různé
7. Seminář s JUDr. Lubošem Průšou – téma: změny v zákoně o obcích, zaměstnávání na DPP a DPČ

Dokumenty ke stažení:

 

Dana Vohryzková
Předsedkyně SOB
Tel.: 728 881 358
vohryzkova@blatensko.eu

Valná hromada Svazku obcí Blatenska (pozvánka)

V Blatné dne: 25. 11. 2022

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

dovoluji si Vás pozvat na jednání Valné hromady Svazku obcí Blatenska, které se uskuteční ve středu 14. prosince 2022 ve 14.15 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Blatná, T. G. Masaryka 322, Blatná.

Program jednání:

1. Úvod
2. Projednání návrhu rozpočtu SOB na rok 2023
3. Projednání inventarizace majetku SOB
4. Informace k rozpočtovým opatřením
5. Informace – Krajský úřad Jihočeského kraje – Ing. Vačkářová – problematika digitálních technických map krajů, informace o nových povinnostech obcí a odpovědi na dotazy
6. Různé

 

Dokumenty ke stažení:

 

Dana Vohryzková
Předsedkyně SOB
Tel.: 728 881 358
vohryzkova@blatensko.eu