Valná hromada Svazku obcí Blatenska (pozvánka)

V Blatné dne: 25. 11. 2022 Vážená paní starostko, Vážený pane starosto, dovoluji si Vás pozvat na jednání Valné hromady Svazku obcí Blatenska, které se uskuteční ve středu 14. prosince 2022 ve 14.15 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Blatná, T. G....