Projekt: Místní komunikace Chlum (povinná publicita)

Obec Chlum realizovala v roce 2022 projekt

„Místní komunikace Chlum“.

Předmětem projektu byla oprava místní komunikace s cílem zlepšení dopravní obslužnosti, zvýšení kvality místní komunikace, zvýšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci a snížení dopadu provozu na místní komunikaci na životní prostředí.

Projekt
Místní komunikace Chlum“
je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

OPLOCENKY MZD OBEC CHLUM

Viz dokument, nebo prohlížeč níže

V rámci projektu došlo k vybudování drátěných oplocenek na lesních pozemcích. Výsledkem je ochrana vysázených MZD před zvěří.

SDH – vybavení členů jednotky obce (povinná publicita)

SDH – vybavení členů jednotky obce (povinná publicita)

Obec Chlum, Chlum 43, 388 01 Blatná
V rámci Dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ jsme pořídili nové vybavení členů jednotky obce za celkovou sumu 83 217,- Kč. Z dotačního programu od Jihočeského kraje nám byla přispěna částka 41 000,- Kč.

Akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje