Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 6. 12. 2022

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 6.12.2022 od 20.00 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Vodné a stočné na rok 2023
4) Cena odpadů na rok 2023
5) Dotace na FVE
6) Rozpočet obce Chlum na rok 2023
7) Rozpočtový výhled obce na období 2023-27
8) Návrh rozpočtu na rok 2023
9) Návrh rozpočtu SOB na rok 2023
10) Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2023
11) Došlá pošta

Vyvěšeno : 29.11.2022

 

Valná hromada Svazku obcí Blatenska (pozvánka)

V Blatné dne: 25. 11. 2022

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

dovoluji si Vás pozvat na jednání Valné hromady Svazku obcí Blatenska, které se uskuteční ve středu 14. prosince 2022 ve 14.15 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Blatná, T. G. Masaryka 322, Blatná.

Program jednání:

1. Úvod
2. Projednání návrhu rozpočtu SOB na rok 2023
3. Projednání inventarizace majetku SOB
4. Informace k rozpočtovým opatřením
5. Informace – Krajský úřad Jihočeského kraje – Ing. Vačkářová – problematika digitálních technických map krajů, informace o nových povinnostech obcí a odpovědi na dotazy
6. Různé

 

Dokumenty ke stažení:

 

Dana Vohryzková
Předsedkyně SOB
Tel.: 728 881 358
vohryzkova@blatensko.eu

Projekt: Místní komunikace Chlum (povinná publicita)

Obec Chlum realizovala v roce 2022 projekt

„Místní komunikace Chlum“.

Předmětem projektu byla oprava místní komunikace s cílem zlepšení dopravní obslužnosti, zvýšení kvality místní komunikace, zvýšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci a snížení dopadu provozu na místní komunikaci na životní prostředí.

Projekt
Místní komunikace Chlum“
je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

OPLOCENKY MZD OBEC CHLUM

Viz dokument, nebo prohlížeč níže

V rámci projektu došlo k vybudování drátěných oplocenek na lesních pozemcích. Výsledkem je ochrana vysázených MZD před zvěří.

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce dne 18. 10. 2022

Obec Chlum
Obecní úřad Chlum
INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Chlum

Obecní úřad Chlum v souladu v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chlum, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Radimem Paulusem v souladu s §91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : Obec Chlum – zasedací místnost obecního úřadu, Chlum 43

Doba konání : 18.10.2022 od 20.00 hod

Více viz 

Zasedání Zastupitelstva

 

Vyvěšeno : 11.10.2022