Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Viz dokument

Výzva a ZD – Chlum MK 2022

Přílohy:

Příloha č. 1A – PD MK 5c

 

Příloha č. 1B – Technický popis záměru MK 8c

Příloha č. 2 – soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4A – stavební povolení MK 5c

Příloha č. 4B – sdělení k záměru opravy komunikace MK 8c

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Příloha č. 6 – ČP o základních kvalifikačních předpokladech

Příloha č. 7 – ČP – seznam stavebních prací

Příloha č. 8 – ČP o poddodavatelích

Příloha č. 9 – ČP o pojištění

Příloha č. 10 – ČP ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2022

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 12.05.2022 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
5) Závěrečný účet obce Chlum za 2021
6) Účetní závěrka obce Chlum za 2021
7) Výběrové řízení na pěstební práce v lese
8) Obecní komunikace
9) Různé

Vyvěšeno : 03.05.2022

 

 

 

 

SOBOTA 9. 4. – revize kotlů na tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva

 

Přepis letáku:

 

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků
a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.
Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů,
kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v SOBOTU 9.4.2022

-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

 

S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o
Malá Morávka 287, 793 36
IČO: 04346971

 

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308