Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR

(Článek naposledy aktualizován 14. 3. v 18.58)

 

Viz dokumenty

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 10. 3. 2020

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 10. 3. 2020 od 20.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Obecní les
5) Záměr pronájmu pozemku
p.č. 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/7, 96, 97
– lom Škalí
6) Obecní vyhlášky
7) Výběrové řízení POV
8) Došlá pošta

Vyvěšeno : 03.03.2020