Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 9. 3. 2017

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 9. 3. 2017 od 19.00 hod. 

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtová změna
4) Les – Ing. Krejčíř
5) Věcná břemena na obecních pozemcích
6) SOB – příspěvek na kontejnery
7) Došlá pošta, různé
Vyvěšeno : 2. 3. 2017
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 8. 12. 2016

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 8. 12.2016 od 19.00 hod.

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Les – Ing. Krejčíř
4) Schválení rozpočtu SMOOSu na rok 2017
5) Schválení rozpočtu SOBu na rok 2017
6) Schválení rozpočtu obce Chlum na rok 2017
7) Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2017
8) Odměňování zastupitelů
9) Došlá pošta, různé
Vyvěšeno : 3. 12. 2016
Sejmuto: