PTAČÍ CHŘIPKA – INFORMACE Státní veterinární správy

Ptačí chřipka – informace pro veřejnost

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. V ČR zatím žádný případ výskytu nebyl potvrzen ani u volně žijících ptáků ani v chovech drůbeže. Přesto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v chovech drůbeže.

Více viz dokument (pdf).

Vyvěšeno 30. 11. 2116

Revize spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva

Viz dokument (pdf)

Revize spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva

U spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300 kW včetně, který  slouží  jako zdroj tepla pro teplovodní  soustavu ústředního vytápění má jeho provozovatel povinnost do 31. 12. 2016 nechat zpracovat první kontrolu technického stavu a provozu,   tzv. revizi.

Čtěte více