Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2021

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 10.06.2021 od 19.00 se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Návrh zprávy o uplatňování územního
plánu Chlum
5) Prodeje pozemků p.č. st 71, 1154, 1090/28, 1090/29 včetně všech součástí a příslušenství
6) Závěrečný účet obce za rok 2020
7) Účetní závěrka obce za rok 2020
8) POV 2021
9) Výběrové řízení na pěstební práce v lese
10) Projednání návrhu chodníku
od obecního úřadu směrem k vjezdu do obce
11) Došlá pošta

Vyvěšeno : 02.06.2021
Sejmuto:

 

 

Revize kotlů, kontrola a čištění komínů – středa 2. 6.

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.

Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční ve STŘEDU 2.6.2021

-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

 

S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o
Malá Morávka 287, 793 36
IČO: 04346971

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308