Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR — 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky dne 28. prosince 2020 rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020, v částce 248, která byla rozeslána dne 31. prosince 2020.

Volby se budou konat ve dnech:

  • pátek 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
  • sobota 9. října 2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Hlasování na voličský průkaz – soubor (pdf) ke stažení  zde — Žádost o voličský průkaz 2021  

Více informací k volbám jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra – odkaz: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021).

Informace o počtu a sídle volebních okrsků– viz soubor (pdf) Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

Zveřejněno: 24. 8. 2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2021

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 22.07.2021 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Výběrové řízení POV 2021
5) Výběrové řízení na pěstební práce v lese
6) Obecní lom
7) Projektová dokumentace nádrže VN1
a polní cesty HPC2
8) Došlá pošta

Vyvěšeno : 14.07.2021 

 

Posilovací stroje a herní prvky (zveřejnění zakázky)

Výzva a ZD k zakázce na stroje a herní prvky byla odeslána 2. 7. 2021.

Dle obecní směrnice zakázku uveřejňujeme na úřední desce a internetových stránkách.

 

Dokumenty ke zveřejnění:

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2021

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 10.06.2021 od 19.00 se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Návrh zprávy o uplatňování územního
plánu Chlum
5) Prodeje pozemků p.č. st 71, 1154, 1090/28, 1090/29 včetně všech součástí a příslušenství
6) Závěrečný účet obce za rok 2020
7) Účetní závěrka obce za rok 2020
8) POV 2021
9) Výběrové řízení na pěstební práce v lese
10) Projednání návrhu chodníku
od obecního úřadu směrem k vjezdu do obce
11) Došlá pošta

Vyvěšeno : 02.06.2021
Sejmuto: