Podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zák. o volbách do EP svolává starosta první zasedání OVK na 16.5.2024 od 17:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Ing. Radim Paulus
starosta