Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

dovoluji si Vás pozvat na jednání Valné hromady SOB, které se bude konat ve středu dne 22. května 2024 od 14,15 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blatná. 

Žádám Vás tímto o účast, aby byla zajištěna usnášeníschopnost VH SOB. V případě, že se z vážných důvodů nemůžete dostavit, prosím pošlete na jednání místostarostu obce, případně přeneste hlasování za Vaši obec na člena ZO nebo starostu jiné obce plnou mocí.

Dokumenty ke stažení: 

Dana Vohryzková
Předsedkyně SOB
Tel.: 728 881 358
vohryzkova@blatensko.eu