ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 14.3.2024 od 20.00 hod.

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení

2) Kontrola měsíčních výpisů

3) Rozpočtové opatření

4) Les

5) Došlá pošta

Vyvěšeno : 5.3.2024