ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 16.1.2024 od 20.00 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Program obnovy venkova
5) Došlá pošta

Vyvěšeno : 9.1.2024