Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

dovoluji si Vás pozvat na jednání Valné hromady SOB, které se bude konat ve středu dne 13. prosince 2023 od 14,15 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blatná. Pozvánku včetně programu jednání najdete v příloze.

Žádám Vás tímto o účast, aby byla zajištěna usnášeníschopnost VH SOB. V případě, že se z vážných důvodů nemůžete dostavit, prosím pošlete na jednání místostarostu obce, případně přeneste hlasování za Vaši obec na člena ZO nebo starostu jiné obce plnou mocí. Plnou moc najdete v příloze tohoto e-mailu, stačí ji pouze doplnit.

Program jednání:

1. Úvod
2. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SOB na období 2025-2027
3. Projednání návrhu rozpočtu SOB na rok 2024
4. Projednání inventarizace majetku SOB
5. Informace k rozpočtovým opatřením
6. Různé
7. Seminář s JUDr. Lubošem Průšou – téma: změny v zákoně o obcích, zaměstnávání na DPP a DPČ

Dokumenty ke stažení:

 

Dana Vohryzková
Předsedkyně SOB
Tel.: 728 881 358
vohryzkova@blatensko.eu