ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 7.11.2023 od 20.00 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Návrh rozpočtu na rok 2024
5) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
6) Stanovení inventarizační komise
7) POV 2023
8) Došlá pošta

Vyvěšeno :