ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 10.10.2023 od 20.00 hod.
se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Les
5) Došlá pošta

Vyvěšeno : 03.10.2023