Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2022 byl schválen VH SMOOS dne 15.6.2023.

Schválený závěrečný účet je zveřejněn na webových stránkách https://www.smoos-st.cz/.