ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 29.8.2023 od 20.00 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Výběrové řízení na opravu podlahy v KD
4) Znakon
5) Došlá pošta

Vyvěšeno : 15.8.2023