ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 6.6.2023 od 20.00 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Dotace
5) Došlá pošta

Vyvěšeno : 30.5.2023