ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 9.5.2023 od 20.00 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Kulturní akce, Babouci
5) Došlá pošta

Vyvěšeno : 2.5.2023