ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 7.3.2023 od 20.00 hod.

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Les
5) Došlá pošta

Vyvěšeno : 28.2.2023