ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 7.2.2023 od 20.00 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Les
5) Došlá pošta

Vyvěšeno : 31.1.2023