ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 10.1.2023 od 20.00 hod.

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení

2) Kontrola měsíčních výpisů

3) Rozpočtové opatření

4) Dotace

5) Došlá pošta

Vyvěšeno : 6.1.2023