V Blatné dne: 25. 11. 2022

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

dovoluji si Vás pozvat na jednání Valné hromady Svazku obcí Blatenska, které se uskuteční ve středu 14. prosince 2022 ve 14.15 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Blatná, T. G. Masaryka 322, Blatná.

Program jednání:

1. Úvod
2. Projednání návrhu rozpočtu SOB na rok 2023
3. Projednání inventarizace majetku SOB
4. Informace k rozpočtovým opatřením
5. Informace – Krajský úřad Jihočeského kraje – Ing. Vačkářová – problematika digitálních technických map krajů, informace o nových povinnostech obcí a odpovědi na dotazy
6. Různé

 

Dokumenty ke stažení:

 

Dana Vohryzková
Předsedkyně SOB
Tel.: 728 881 358
vohryzkova@blatensko.eu