ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 6.12.2022 od 20.00 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Vodné a stočné na rok 2023
4) Cena odpadů na rok 2023
5) Dotace na FVE
6) Rozpočet obce Chlum na rok 2023
7) Rozpočtový výhled obce na období 2023-27
8) Návrh rozpočtu na rok 2023
9) Návrh rozpočtu SOB na rok 2023
10) Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2023
11) Došlá pošta

Vyvěšeno : 29.11.2022