Obec Chlum realizovala v roce 2022 projekt

„Místní komunikace Chlum“.

Předmětem projektu byla oprava místní komunikace s cílem zlepšení dopravní obslužnosti, zvýšení kvality místní komunikace, zvýšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci a snížení dopadu provozu na místní komunikaci na životní prostředí.

Projekt
Místní komunikace Chlum“
je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.