Obec Chlum
Obecní úřad Chlum
INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Chlum

Obecní úřad Chlum v souladu v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chlum, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Radimem Paulusem v souladu s §91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : Obec Chlum – zasedací místnost obecního úřadu, Chlum 43

Doba konání : 18.10.2022 od 20.00 hod

Více viz 

Zasedání Zastupitelstva

 

Vyvěšeno : 11.10.2022