ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 09.06.2022 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Výběrové řízení na komunikace
5) Sraz rodáků 11.06.2022
6) Různé

Vyvěšeno : 02.06.2022