Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Viz dokument

Výzva a ZD – Chlum MK 2022

Přílohy:

Příloha č. 1A – PD MK 5c

 

Příloha č. 1B – Technický popis záměru MK 8c

Příloha č. 2 – soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4A – stavební povolení MK 5c

Příloha č. 4B – sdělení k záměru opravy komunikace MK 8c

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Příloha č. 6 – ČP o základních kvalifikačních předpokladech

Příloha č. 7 – ČP – seznam stavebních prací

Příloha č. 8 – ČP o poddodavatelích

Příloha č. 9 – ČP o pojištění

Příloha č. 10 – ČP ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

 

Tisk Tisk