ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 12.05.2022 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
5) Závěrečný účet obce Chlum za 2021
6) Účetní závěrka obce Chlum za 2021
7) Výběrové řízení na pěstební práce v lese
8) Obecní komunikace
9) Různé

Vyvěšeno : 03.05.2022