Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 7. 4. 2022

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 07.04.2022 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Různé

Vyvěšeno : 31.03.2022 

 

 

 

 

Tisk Tisk