ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 10.03.2022 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Finanční odměny zastupitelstva
5) Různé

Vyvěšeno : 02.03.2022