ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 10.02.2022 od 19.00 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Různé

Vyvěšeno : 02.02.2022