ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 13.01.2022 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Výběrové řízení na těžbu v lese
5) Různé

Vyvěšeno : 06.01.2022