ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 09.12.2021 od 1900 hod.
se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Rozpočet obce na rok 2022
5) Výběrové řízení na těžbu v lese
6) POV 2022
7) Došlá pošta

Vyvěšeno : 02.12.2021