ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA dne 11.11.2021 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Rozpočet obce na rok 2022
5) Obecní les
6) Došlá pošta

Vyvěšeno : 03.11.2021