Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na

www.blatensko.eu

a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese: Spálená 727, 388 01 Blatná.