ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 07.10.2021 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Inventarizační komise
5) Obecně závazné vyhlášky o odpadech
6) Došlá pošta

Vyvěšeno : 30.09.2021