Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 9. 9. 2021

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 09.09.2021 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Obecní lom
5) Ostatní
6) Došlá pošta

Vyvěšeno : 01.09.2021

 

 

 

 

 

Tisk Tisk