Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 5. 8. 2021

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 5.8.2021 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Výběrové řízení POV 2021
5) Návrh chodníku od obecního úřadu
k vjezdu do obce
6) Došlá pošta

Vyvěšeno : 29.07.2021

 

Tisk Tisk