ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 22.07.2021 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Výběrové řízení POV 2021
5) Výběrové řízení na pěstební práce v lese
6) Obecní lom
7) Projektová dokumentace nádrže VN1
a polní cesty HPC2
8) Došlá pošta

Vyvěšeno : 14.07.2021