ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 13.05.2021 od 1900 hod.
se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Záměr prodeje pozemků p.č. st 71, 1154, 1090/28, 1090/29 včetně všech součástí a příslušenství
5) Obecní lom
6) Došlá pošta

Vyvěšeno : 04.05.2021