ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 08.04.2021 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Pravidla při zpracování osob. údajů (GDPR)
5) POV 2021
6) Došlá pošta

Vyvěšeno : 1. 4. 2021