ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 04.03.2021 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Obecní les – Ing. Krejčíř
5) Zpráva o uplatňování územního plánu obce
6) POV 2021
7) Došlá pošta

Vyvěšeno : 23.02.2021 Sejmuto: