ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 22.01.2021 od 20.00 se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření
3) Pronájem obecního lomu
4) Došlá pošta

Vyvěšeno : 15.01.2021